Sparen voor gratis massage

Sparen voor gratis massage

Bij massagepraktijk Romano Sandee kunt u sparen voor gratis massages op een spaarkaart. U ontvangt bij elke 45 minuten massage 1 stempel. Daarnaast is het mogelijk extra stempels te verdienen bij activiteiten. Bij vier stempels is uw spaarkaart al vol en krijgt u 15 minuten massage cadeau. Deze kunt u bijboeken bij een volgende massage. U kunt echter ook meerdere spaarkaarten samen voegen en daarbij voor een langere massageduur sparen.

Hoe kan ik sparen?

U kunt stempels sparen op één van de volgende manieren:

  • Bij elke 45 minuten massage ontvangt u één stempel. Echter: heeft een massage van 1 uur, ontvangt u ook één stempel.
  • Wanneer u een review achter laat via Facebook of via Google, ontvangt u 1 stempel.
  • Wanneer er een nieuwe cliënt een massage boekt die nog niet eerder is geweest, dan ontvangt u 2 stempels.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden aan de actie verbonden. Deze zijn als volgt:

  • Wanneer u gebruik maakt van een aanbieding of een kortingsregling (exclusief de handdoekenservice korting), kunt u geen stempel ontvangen op deze afspraak.
  • U kunt maximaal 4 spaarkaarten op 1 massage afspraak inleveren.
  • Wanneer u een spaarkaart inlevert, dient u het resterende bedrag met de pinbetaling af te rekenen.
  • U kunt zo lang als u wilt over het sparen doen. Echter: mocht op een bepaald moment de stempelkaart actie worden stopgezet, heeft u vanaf dat moment nog ten hoogste 1 jaar de tijd om de kaart in te leveren. In dat geval wordt het gedeelte van de kaart gewaardeerd in euro's en ontvangt u dit bedrag als korting op de massage.
  • U ontvangt ten hoogste 1 stempel bij een review per platform. Dubbele reviews op één platform leidt niet tot meer stempels. Tevens moet op het platform uw eigen naam staan.