Per direct geen aanname Cadeaubox vouchers

Massagepraktijk Romano Sandee stopt per direct met de aanname van bonnen van de cadeaubox. De reden hierachter is dat Cadeaubox B.V. hun betalingsverplichting niet langer kan nakomen. Daarnaast heeft cadeaubox al haar partners een e-mail gestuurd, deze vind je achter de "Lees meer" link hieronder. Voor jouw als ontvanger van een bon vind ik het zeer spijtig dat je deze bon niet kunt verzilveren. Als "tegemoetkoming" hierop wil ik als massagepraktijk éénmalig op de elke gewenste behandeling op inlevering van de bon, 10% korting geven. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2013.

Partners van Cadeaubox B.V. ontvingen de volgende e-mail:

"Cadeaubox Nederland B.V. stopt haar activiteiten.

Cadeaubox Nederland B.V. heeft in 2008 een licentieovereenkomst gesloten met The Goodlife Company N.V. te Brussel krachtens welke zij ingaande 1 januari 2009 voor een periode van vijf jaar het recht kreeg om het concept 'cadeaubox.com' in Nederland te exploiteren. In de overeenkomst is een verlengingsbepaling opgenomen. De licentiegever heeft echter besloten de overeenkomst niet te verlengen, waardoor de licentie om 'cadeaubox' te exploiteren per 31 december 2013 eindigt.

Cadeaubox heeft aanzienlijke investeringen moeten doen om de onderneming op te starten en om de huidige marktpositie van het product 'cadeaubox' in Nederland te verwerven. Die investeringen konden in de afgelopen jaren nog niet volledig worden terugverdiend, mede door het uitblijven van een goed werkend Cadeaubox-systeem door de licentiegever. Het einde van deze ondernemingsactiviteiten per 31 december 2013, noopt tot een extra afschrijving, die de solvabiliteit aantast en het uitblijven van de verlenging van de licentie heeft een sterk negatieve invloed op de financieringscapaciteit van de vennootschap. Cadeaubox is thans in een situatie komen te verkeren dat zij haar opeisbare verplichtingen jegens al haar crediteuren niet meer volledig kan nakomen. Het vooruitzicht dat de financiële situatie op korte termijn in positieve zin kan wijzigen is helaas niet meer aanwezig.

Het is om deze redenen dat Cadeaubox het besluit heeft moeten nemen om haar activiteiten te staken. Er zullen vanaf heden geen nieuwe cadeauboxen meer worden verkocht. De partners van Cadeaubox wordt geadviseerd geen cadeaubonnen meer aan te nemen en de cadeaubonnen die nog in hun bezit zijn op te sturen naar Cadeaubox Nederland te Arnhem. Cadeaubox zal zich tot de rechtbank wenden met een verzoek tot bescherming tegen haar crediteuren.

De directie van Cadeaubox betreurt deze gang van zaken ten zeerste en dankt haar relaties voor de samenwerking tot op heden.

Met vriendelijke groet,

Cadeaubox Nederland BV"