Go or No Go wereldrecord massage

Van 25 november tot en met 27 november poogt masseur Romano Sandee een nieuw wereldrecord neer te zetten door zo lang mogelijk achtereen te masseren. Bij het wereldrecord moet er minimaal 50 uur achtereen gemasseerd worden, om het huidige record -dat op 50 uur staat- te verbreken.

De twee nachten die dit record met zich mee brengen, zijn nog vooral leeg qua plaatsen.“De nachtelijke uren zijn erg lastig op te vullen. Alleen op de tweede nacht staat nu anderhalf uur geboekt. Daardoor kan het wereldrecord in gevaar komen.”, vertelt Romano Sandee. “Daarmee moet ik van te voren besluiten of ik het door kan gaan zetten of niet, dit hangt af van de bezetting op de nachtelijke uren.”

’s Nachts staan langere massages geboekt die in blokken van 3 uur zijn verdeeld. Hierdoor hebben mensen ook nog de mogelijkheid om wat in te dutten tijdens de nachten. De opbrengsten van het wereldrecord komen ten goede van de patiëntenvereniging voor Fibromyalgie, wat ook wel spierreuma genoemd word. Deelnemers kunnen zich nog tot 21 november a.s. vooraf aanmelden voor een massage, die een vrijwillige bijdrage van minimaal 15 euro kent. Dan wordt ook besloten of het record door kan gaan naar aanleiding van de nachtelijke bezetting. Aanmelden kan op www.RomanoSandee.nl.

© 2021 Romano Sandee